Dotacje UE

WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W POSTACI SEPARATORA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA INNOWACYJNOŚCI ORAZ KONKURENCYJNOŚCI FIRMY SIGMA S.A.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. DZIAŁANIE: 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.
21.07.2022
INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SIGMA S.A. POPRZEZ PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. OŚ PRIORYTETOWA: 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. DZIAŁANIE: 1.2 Internacjonalizacja MŚP.
28.10.2021
MOBILNY MULTIMODALNY TOMOGRAF IMPEDANCYJNO-POJEMNOŚCIOWY
Od 01.12.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy”.
01.06.2021
SYSTEM ZŁOŻONY OPTYMALIZUJĄCY PROCESY TECHNOLOGICZNE I LOGISTYCZNE OPARTY NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, TOMOGRAFII I INTERNECIE RZECZY
Od 01.05.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i Internecie rzeczy”
19.09.2020
ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO POPRZEZ STWORZENIE LABORATORIUM W CELU PROWADZENIA PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. DZIAŁANIE: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.
06.08.2020
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA SIGMA S.A.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. OŚ PRIORYTETOWA 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. DZIAŁANIE: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
10.07.2020
ZAKUP USŁUG SPECJALISTYCZNEGO DORADZTWA W CELU PODNIESIENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY SIGMA S.A.
Projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. OŚ PRIORYTETOWA: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. DZIAŁANIE: 3.5 Bon na doradztwo.
30.03.2022
MISJA GOSPODARCZA DO TORONTO (KANADA) POŁĄCZONA Z UDZIAŁEM W METALS INVESTOR FORUM TORONTO
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. OŚ PRIORYTETOWA: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. DZIAŁANIE: 3.6 Marketing Gospodarczy.
17.03.2020
WDROŻENIE INNOWACJI PROCESOWEJ Z ZAKRESU WYTWARZANIA I PROJEKTOWANIA W CELU ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI ORAZ PRODUKTYWNOŚCI FIRMY SIGMA S.A.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Projektu ARP S.A. - Sieć otwartych innowacji. DZIAŁANIE 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020: Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii.
17.12.2019
OPRACOWANIE TYPOSZEREGU INNOWACYJNYCH MANIPULATORÓW DWÓCH TYPÓW LEKKIEGO I CIĘŻKIEGO DLA PRZEMYSŁU
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020. DZIAŁANIE: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. PODDZIAŁANIE: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
07.04.2019
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA WYTWARZANIA KUL DO MŁYNÓW KULOWYCH
Projekt realizowany w ramach Programu INNOTECH ścieżka In-Tech, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
25.01.2018
STWORZENIE ZINTEGROWANEGO, INTERAKTYWNEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI DLA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Działanie 1.2 "Badania celowe", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020.
25.01.2018
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.