DOFINANSOWANIE NA ZAKUP INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SŁUŻĄCEJ DO OPRACOWANIA I WDROŻENIA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA JAKIM JEST SYSTEM REALIZUJĄCY FUNKCJĘ DIAGNOSTYKI PREDYKCYJNEJ

Logo FE+PL+UE+LUB

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa: I Badania naukowe i innowacje,
Działania 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw

 

Firma SIGMA S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na zakup infrastruktury badawczej służącej do opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania jakim jest system realizujący funkcję diagnostyki predykcyjnej. 

 

Wartość projektu: 1 115 462,45 zł
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 544 128,02 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zakup infrastruktury badawczej służącej do opracowania i wdrożenia innowacyjnego rozwiązania w postaci systemu realizującego funkcję diagnostyki predykcyjnej. Rezultat działań wnioskodawcy umożliwi gromadzenie oraz analizę danych związanych z funkcjonowaniem wykonywanych w ramach prowadzonej działalności sortowni odpadów. Powyższe działania umożliwią realizację funkcji wczesnego wykrycia nieprawidłowości mających bezpośredni wpływ na nieplanowany awaryjny postój linii technologicznych. Opracowane rozwiązanie umożliwi świadczenie usług zdalnej diagnostyki redukując liczbę wyjazdów serwisowych zarówno w okresie gwarancji jak również w późniejszym etapie życia produktu.

Zakupiona infrastruktura badawcza umożliwi przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania systemu umożliwiającego bieżącą analizę danych przesyłanych przez układy sterowania sortowni.

W ramach projektu przewidziano jedno zadanie polegające na zakupie Infrastruktury służącej do prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych - urządzenia badawcze.

Zakupiona w ramach projektu Infrastruktura badawcza odgrywa kluczową rolę w realizacji projektów badawczo-rozwojowych (B+R), zwłaszcza tych, które dotyczą sztucznej inteligencji (AI) w szczególności poprzez:

  1. Serwery hosta,
  2. Oprogramowanie zarządzające hostami,
  3. Serwer backupowy,
  4. Macierz,
  5. Switche i Moduły do switchy.

Grupy docelowe:

Projekt dotyczy rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego i wejścia w nowe obszary badawcze, zlokalizowanego w województwie lubelskim ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup odbiorców, takich jak przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje badawcze i mieszkańcy województwa lubelskiego.

 

powrót
NASTĘPNA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.