DOTACJA Z UNII EUROPEJSKIEJ NA OPRACOWANIE I WDROŻENIE DO DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA INNOWACYJNEGO ROZWIĄZANIA W POSTACI SEPARATORA WIROPRĄDOWEGO

Logo FE+PL+UE+LUB

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Oś Priorytetowa: I Badania naukowe i innowacje,
Działania 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw, Priorytetu I Badania naukowe i innowacje

 

Firma SIGMA S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na opracowanie i wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa innowacyjnego rozwiązania w postaci separatora wiroprądowego.

 

Wartość projektu: 2 545 562,84 zł
Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 628 075,97 zł

 

Cel projektu:

Celem całego przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci separatora umożliwiającego wydzielenie frakcji metali nieżelaznych ze strumienia odpadów. Efektem projektu będzie opracowany separator wiroprądowy, który znajdzie zastosowanie w separacji metali pod względem ich rodzaju, usuwania zanieczyszczeń metalowych z innych materiałów czy w recyklingu elektroniki.

W ramach projektu zaplanowane są zadania:

  • Zadanie 1 koncentruje się na przeprowadzeniu Badań przemysłowych w ramach którego zostanie wykonane: 1. Opracowanie źródła zmiennego pola magnetycznego umożliwiającego wzbudzenie prądów wirowych oraz 2. Opracowanie konstrukcji mechanicznej separatora.
  • Zadanie 2 Eksperymentalne prace rozwojowe skupia się na stworzeniu prototypu separatora wiroprądowego oraz wykonanie testów kompatybilności elektromagnetycznej EMC.
  • W ramach komponentu wdrożeniowego wnioskodawca nabędzie nowe środki trwałe tj. 1. Półautomat spawalniczy - półautomat spawalniczy z uchwytem wraz z przyłbicą; 2. Osprzęt spawalniczy; 3. Urządzenia służyć będą produkcji opracowanego separatora.

Grupy docelowe:

Projekt badawczy dotyczący opracowania i wdrożenia innowacyjnego separatora wiroprądowego ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup odbiorców, takich jak przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje badawcze i mieszkańcy województwa lubelskiego.

 

powrót
POPRZEDNIA STRONA NASTĘPNA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.