Polityka prywatności

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST CZĘŚCIĄ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁKI SIGMA S.A. Z SIEDZIBĄ W BARAK 6, 21-002 JASTKÓW (DALEJ: SIGMA S.A.).

Polityka Prywatności wyjaśnia:

 • Kim jest spółka SIGMA S.A.
 • Jakie dane osobowe są pozyskiwane przez SIGMA S.A. za pomocą witryny www.sigmasa.pl
 • Jaki jest cel przetwarzania pozyskanych danych osobowych
 • Sposób zabezpieczenia pozyskanych danych osobowych
 • Informacje o prawach osób, których dane SIGMA S.A. przetwarza

INFORMACJE OGÓLNE

Firma SIGMA S.A. jest producentem maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla przemysłu wydobywczego, technologii przetwarzania odpadów oraz energetyki.

Dane kontaktowe SIGMA S.A.:

SIGMA S.A.
Barak 6
21-002 Jastków
Tel.: 81 502 33 33
Fax: 81 502 25 53
E-mail: info@sigmasa.pl

Operatorem Serwisu www.sigmasa.pl jest SIGMA S.A.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczek")

INFORMACJE W FORMULARZACH

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (pliki cookies, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez SIGMA S.A. służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia działań biznesowych, na które składają się działania:

 • kontakt w celu informowania o produktach firmy SIGMA S.A.
 • kontakt w celu prowadzenia rekrutacji pracowników

Podanie danych niezbędnych do wykonania w/w czynności jest dobrowolne.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez firmę SIGMA S.A. przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce. SIGMA S.A. wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. W przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach, do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe przechowywane będą przez taki okres, jaki będzie niezbędny do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych, niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów, w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje:

 • prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przeniesienia danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do odpowiedniego organu nadzoru

PLIKI COOCKIES

Informacje o plikach coockies

Serwis korzysta z plików cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu).

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z serwisu.

Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

Zarządzanie plikami coockies

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że w skrajnych przypadkach wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z Serwisu i stron www.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.