O nas

Spółka akcyjna SIGMA jest rodzinną firmą, która została założona 17 maja 1996 roku przez Jana Hajduka. Główna siedziba firmy znajduje się w województwie lubelskim, w miejscowości Barak koło Lublina. Ponadto na terenie Polski funkcjonuje Biuro regionalne SIGMA SILESIA w Knurowie.

Podstawowym celem działalności spółki SIGMA jest SYSTEMOWE WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ w zakresie projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla potrzeb różnych gałęzi przemysłu oraz technologii przetwarzania odpadów. Decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2012 posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Wieloletnie doświadczenie, własne biuro konstrukcyjno-technologiczne, nowoczesny i rozbudowany park maszynowy, wysoce wykwalifikowana kadra oraz ścisła współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi umożliwia firmie SIGMA realizację nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów.

Łącząc wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności precyzyjnej analizy wymagań naszych partnerów zapewniamy efektywność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Bardzo szeroki wachlarz produkowanych przez nas urządzeń pozwala nam na oferowanie złożonych systemów technologicznych związanych z szeroko rozumianym transportem różnego rodzaju materiałów, ich przenoszeniem a także pakowaniem.

Obszar działalności firmy w branży ochrony środowiska stanowią kompleksowe technologie oraz urządzenia do przetwarzania różnego typu odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych. Parametry technologiczne projektowanych ciągów technologicznych dostosowujemy do indywidualnych parametrów wydajnościowych, warunków obiektów oraz oczekiwanych przez inwestora rezultatów końcowych. Linie technologiczne produkowane przez SIGMA S.A. znalazły zastosowanie w wielu zakładach przetwarzających odpady w Polsce. Nasze produkty posiadają stosowne i wymagane przepisami dokumenty, certyfikaty oraz dopuszczenia uprawniające do stosowania.

Maszyny i urządzenia produkowane przez SIGMA S.A. pracują w Rosji, Argentynie, Czechach, Turcji, Bośni, Kolumbii, Meksyku i w wielu miejscach w Polsce. Jesteśmy uznawanym i cenionym na rynku partnerem. Współpracujemy z wieloma firmami o zasięgu globalnym takimi jak: CATERPILLAR, SANDVIK, FAMUR, REMONDIS, DRAG FLOW.

Zarząd
Paweł Hajduk
Paweł Hajduk
Prezes Zarządu
Krzysztof Lisiecki
Krzysztof Lisiecki
Wiceprezes Zarządu
Wojciech Hajduk
Wojciech Hajduk
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Dudziński
Dariusz Dudziński
Wiceprezes Zarządu
Jan Hajduk
Jan Hajduk
Założyciel firmy, Prokurent

Polityka jakości

Jakość to dla nas wartość, która stanowi o sukcesie naszej firmy na światowych rynkach.

Wszystkim naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę, terminową realizację oraz najwyższą jakość. gwarancją spełnienia najwyższej jakości jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001 Systemy Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 3834-2 Wymagania Jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • PN-EN ISO 1090 Wymagania Jakości dotyczące spawania konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2

Nasza Polityka Jakości i cele to:

 • rozwój współpracy, budowa zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
 • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku dzięki dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • wprowadzenie na rynek innowacji i nowości technologicznych,
 • spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw.

Powyższe cele realizujemy poprzez następujące działania:

 • tworzenie zespołów technicznych dla prawidłowej realizacji projektów,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych, ich doskonalenie oraz przystosowanie do zmieniających się warunków technologicznych oraz zmieniających się wymagań Klienta,
 • zapewnienie Klientom serwisu na najwyższym poziomie oraz stosowanie zasady szybkiego reagowania na ich potrzeby,
 • stały rozwój metod, sposobów oceny i kontroli jakości,
 • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami,
 • systematyczne doskonalenie procesów organizacji i metod zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości,
 • prowadzenie stałego monitoringu rynku i reagowanie na jego potrzeby,
 • wdrażanie najnowszych technologii i stosowanego sprzętu technicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki,
  okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

Status Centrum Badawczo – Rozwojowego

W 2012 roku został nam przyznany status Centrum Badawczo – Rozwojowego. Jest to status wprowadzony na mocy Ustawy z dn. 29.07.2005 r., oferowany przedsiębiorcom na mocy nowej Ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z dn. 30.05.2008 r. Celem nadawania statusu CBR jest rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego oraz wzrost popytu na usługi B+R.

Zadaniem Centrum Badawczo - Rozwojowego SIGMA S.A. jest oferowanie swoich usług na skalę światową w zakresie wykonywania innowacyjnych projektów, proponowania rozwojowych rozwiązań technicznych i technologicznych, jak również prowadzenie komercyjnej działalności laboratoryjnej. Śledząc główne trendy i nowości na rynku globalnym, spółka uczestniczy w wielu przełomowych przedsięwzięciach.

Inwestycja w kadry, poprzez zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, otwartych na nowe wyzwania, ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników, współpraca z uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami samorządowymi oraz wypracowanie innowacyjnego myślenia, umożliwiają firmie SIGMA S.A. podejmowanie i realizację tematów ambitnych i nowatorskich.

Centrum realizuje kompleksowe rozwiązywanie problemów technicznych od koncepcji wstępnych, poprzez projektowanie, wykonanie prototypu, aż do przeprowadzenia badań w momencie uruchomienia urządzenia. Gwarantuje również skuteczność wdrażanych udoskonaleń oraz krótki czas realizacji zleconego zadania.

Firma SIGMA S.A. oprócz prowadzenia działań w celu zwiększania wartości swoich akcji bierze również udział w akcjach społecznych, m.in. współuczestniczy w kształceniu przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej poprzez program praktyk studenckich.

Analizując potrzeby swoich klientów i poszukując najkorzystniejszych rozwiązań spółka kieruje się hasłem przewodnim: EKSPANSJA INNOWACYJNOŚCI, które towarzyszy jej na każdym etapie działania.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.