MOBILNY MULTIMODALNY TOMOGRAF IMPEDANCYJNO-POJEMNOŚCIOWY

Od 01.12.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Mobilny multimodalny tomograf impedancyjno-pojemnościowy”.

 

 

OPIS I CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zbudowanie mobilnego tomografu impedancyjno-pojemnościowego do analizy przepływów i optymalizacji procesów technologicznych. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych zostaną opracowane:

 • konstrukcja urządzenia pomiarowego oparta na tomografii impedancyjnej i pojemnościowej,
 • konstrukcja sterownika sprzężenia zwrotnego,
 • wzorce numeryczne do modelowania procesów, rozwiązywania problemów odwrotnych dla metod deterministycznych, uczenia maszynowego i głębokiego uczenia,
 • moduł analiza danych, optymalizacji, wizualizacji i rekonstrukcja obrazów,
 • aplikacja na wbudowanym systemie tomografu,
 • aplikacja do konfiguracji, monitorowania i sterowania systemem złożonym,
 • monitorowanie procesów technologicznych,
 • sterowanie i optymalizacja procesów wytwórczych,
 • przetwarzanie i analiza danych,
 • analiza przestrzenna procesów technologicznych.

Rynek docelowy dla projektowanego rozwiązania stanowią takie branże jak spożywcza, chemiczna, farmaceutyczna, petrochemiczna i wydobywcza. Kluczową rolę w projekcie odegra Partner - SIGMA S.A., który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie sterownika do sprzężenia zwrotnego.

Mierzalnym efektem projektu będzie stworzenie prototypu multimodalnego tomografu impedancyjno-pojemnościowego. Kluczowym efektem będzie również stworzenie systemu złożonego, który będzie umożliwiał wykonywanie pomiarów na modelu demonstracyjnym z możliwością sterowania i analizą danych. Produktem końcowym będzie w pełni funkcjonalne rozwiązanie demonstracyjno-testowe.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego.
 2. Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-badawczej.
 3. Wzrost innowacji wytwarzanych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie prototypu systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych opartych o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję.

 

Wskaźniki produktu i rezultatu opisujące założone cele:

 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
 • inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw,
 • liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R,
 • liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi,
 • liczba realizowanych projektów B+R,
 • nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej,
 • liczba przedsiębiorstw, wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R,
 • liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,
 • przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba i miejsce realizacji projektu Beneficjenta oraz Partnera.

 

Wartość Projektu wynosi 4 238 110,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 911 218,75 zł

 

powrót
POPRZEDNIA STRONA NASTĘPNA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.