SYSTEM ZŁOŻONY OPTYMALIZUJĄCY PROCESY TECHNOLOGICZNE I LOGISTYCZNE OPARTY NA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI, TOMOGRAFII I INTERNECIE RZECZY

Od 01.05.2020 r. Netrix S.A. w partnerstwie z firmą Sigma S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „System złożony optymalizujący procesy technologiczne i logistyczne oparty na sztucznej inteligencji, tomografii i internecie rzeczy”

OPIS I CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zbudowanie systemu do obsługi i optymalizacji procesów technologicznych i logistycznych związanych z logistyką i produkcją w elektrowniach, biogazowniach i firmach produkcyjnych. W ramach prac B+R zostaną opracowane:

 • nowe techniki pomiaru i konstrukcji nowatorskich inteligentnych urządzeń pomiarowych;
 • struktura systemu wraz z interfejsem mobilnym;
 • nowe unikalne algorytmy do optymalizacji i analizy danych, algorytmy do rekonstrukcji obrazu i monitoringu procesów logistyczno-technologicznych;
 • moduł do analizy danych;
 • system ekspercki;
 • prototyp systemu.

Platforma będzie umożliwiała zarządzanie inteligentną strukturą firm w zakresie procesów, technologicznych i logistycznych. Pozwoli na zarządzanie i optymalizację skupu surowców, współpracę logistyczną, monitoring procesów technologicznych, spalania, analizę przestrzenną, wykrywanie wzorów, przewidywanie awarii i przestojów i współpracę z aplikacjami zewnętrznymi. System będzie działał autonomicznie, monitorując, sterując, wykonując pomiary i gromadząc ich wyniki. Zebrane dane będą mogły zostać w prosty sposób zwizualizowane. Dodatkowo posłużą do stworzenia unikatowej bazy wiedzy i będą wspomagały system ekspercki.

Nowość i innowacyjność systemu to:

 • unikalne rozwiązanie technologiczne (inteligentne autonomiczne sensory pomiarowe, model sieci sensorowej);
 • nowe algorytmy do optymalizacji, rekonstrukcji i analizy danych.

Efektem finalnym projektu będzie prototyp systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych oparty o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję. Kluczową rolę w projekcie odegra Partner - SIGMA S.A., który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie modelu sieci sensorowych, konstrukcję struktury sieci i technik pomiaru, projektowanie i integracje poszczególnych składowych rozwiązania. Lider projektu posiada odpowiednie zaplecze techniczne wyposażone aparaturę badawczą m.in. frezarkę, analizator widma, drukarkę i skaner 3d, generator funkcji, oscyloskopy cyfrowe, multimetry, oprogramowania matlab, LabView, sketchup, tomografy rezystancyjne i ultradźwiękowe.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie potencjału kadrowego poprzez zatrudnienie pracowników do zespołu badawczego
 2. Poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie profesjonalnej infrastruktury techniczno-badawczej
 3. Wzrost innowacji wytwarzanych w wyniku działalności badawczo-rozwojowej, poprzez stworzenie prototypu systemu wraz z prototypem unikatowych inteligentnych sensorów pomiarowych opartych o techniki tomograficzne i sztuczną inteligencję.

Wskaźniki produktu i rezultatu opisujące założone cele:

 • liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,
 • przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług,
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
 • liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
 • inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw,
 • liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R,
 • liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi,
 • liczba realizowanych projektów B+R,
 • nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej,
 • liczba przedsiębiorstw, wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WL 2014-2020 tj. na terenie województwa lubelskiego, gdzie znajduje się siedziba i miejsce realizacji projektu Beneficjenta oraz Partnera.

 

Wartość Projektu wynosi 3 794 321,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 670 167,71 zł

powrót
POPRZEDNIA STRONA NASTĘPNA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.