Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 11/2.1/2022 z dn. 07.06.2023

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu numer POIR.02.01.00-00-0197/19-00 pn. „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego poprzez stworzenie laboratorium w celu prowadzenia prac badawczo rozwojowych na rzecz sektora odzysku materiałowego surowców oraz sektora systemów wydobywczych” zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) , Działanie: 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 , zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi badawczej pt. „Laboratoryjne badanie modelowe wysokowydajnych systemów oświetlenia, opracowanie prototypu oświetlacza sortowanego materiału oraz przeprowadzenie testów weryfikacyjnych w symulowanych i rzeczywistych warunkach przemysłowych”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zawierającymi szczegóły niniejszego zapytania ofertowego, znajdującymi się w sekcji Pliki do pobrania.

Na oferty oczekujemy do dnia 21.06.2023 r., do godziny 12:00.

Zapraszamy do składania ofert.

powrót
POPRZEDNIA STRONA NASTĘPNA STRONA
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.