04-09-2020

Kolejna edycja konkursu Lider Innowacji 2020 dla wyróżniających się projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkurs organizowany jest przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Jego celem jest promowanie innowacyjnych projektów i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych dzięki wsparciu z RPO WL przez przedsiębiorców województwa lubelskiego. Tegoroczna formuła konkursu została zmieniona, Kapituła konkursowa wybrała finałową dwunastkę, zaś o wyniku i wyborze „Liderów Innowacji 2020” przesądzą głosy Internautów.

Kategoria INFORMATYKA I AUTOMATYKA

  • Grzegorz Piłat AUTO-KOMPLET II - Wdrożenie wyników prac B+R drogą do poprawy konkurencyjności i innowacyjności Grzegorz Piłat AUTO-KOMPLET II
  • Sigma S.A. - Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej
  • STAL-BUD Wiesław Nastaj - Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w STAL-BUD Wiesław Nastaj

źródło:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/aktualnosci/liderzy-innowacji-2020-nominowani-1/

Pozostałe aktualności