09-03-2018

Sigma S.A. partnerem specjalnym konferencji "Paliwa z odpadów"

W dniach 13-15 marca 2018r. w Katowicach w hotelu Diament Hotel Arsenal Palaceodbędzie się konferencja "Paliwa z odpadów", której firma SIGMA S.A. została partnerem specjalnym.

Podczas konferencji poruszony zostanie temat paliw alternatywnych w kontekście popularnej w ostatnim czasie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Omówione zostaną różne sposoby wykorzystania paliw alternatywnych, nie tylko w cementowniach. Pokazane również będą przykłady wykorzystania paliw na świecie a także ekonomiczne i techniczne uwarunkowania produkcji RDF w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Pozostałe aktualności