27-10-2017

Podpisanie listu intencyjnego przez JSW S.A., JSW Innowacje S.A. oraz Sigma S.A.

W dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. spotkali się przedstawiciele Zarządów JSW S.A., JSW Innowacje S.A. oraz Sigma S.A.

Podczas spotkania Członkowie Zarządów podpisali list intencyjny wyrażający wolę podjęcia współpracy przy realizacji prac badawczych i rozwojowych. Wierzymy, że podpisanie ww. dokumentu jest gwarancją nowego etapu rozwoju dla wszystkich ww. Spółek.

Porozumienie podpisali:

W imieniu JSW S.A. - Zastępca Prezesa ds. Strategii i Rozwoju - Artur Dyczko oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych - Tomasz Śledź

W imieniu JSW Innowacje S.A. - Prezes Zarządu - Tadeusz Wenecki oraz Wiceprezes Zarządu - Jacek Srokowski

W imieniu Sigma S.A. - Prezes Zarządu - Jan Hajduk

Pozostałe aktualności