Wentylator przeciwbieżny ZWLP-SIGMA 900/P

Wentylator Przeciwbieżny typu ZWLP-SIGMA 900/P przeznaczony jest do wentylacji odrębnej podziemnych wyrobisk górniczych (np. kopalń węgla kamiennego, kopalń rud miedzi itp.). Wentylator Przeciwbieżny może pracować w systemach wentylacji ssącej lub tłoczącej, a także z pomocniczym lutniociągiem chłodzącym lub odpylającym (tzw. wentylacja kombinowana). ZWLP-SIGMA 900/P może być użyty jako zespół dwóch wentylatorów połączonych szeregowo lub równolegle w wymienionych wyżej systemach wentylacji.

Wentylator Przeciwbieżny może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wentylator został zakwalifikowany do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 2014/34/UE).

zapytaj o produkt

podobne produkty