Wentylacja

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i realizacji instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych z uwzględnieniem warunków komfortu klimatycznego (HVAC). Projektujemy instalacje wentylacyjne linii technologicznych oraz obiektów budowlanych z uwzględnieniem poprawy warunków pracy i BHP poprzez dostarczenie powietrza o określonych parametrach , jak również usunięcie szkodliwych warunków pracy, na które składa się zapylenie substancjami lotnymi.
Posiadamy stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk wentylatorów. Projektujemy, dobieramy i produkujemy urządzenia wentylacyjne dla górnictwa.
Jesteśmy w stanie zmierzyć parametry instalacji i udzielić porad w rozbudowie lub ich modyfikacji. Świadczymy wsparcie w przeprowadzaniu analiz oddziaływania przepływu płynów (analizy CFD)

Nasza oferta obejmuje:

  • Projektowanie i przygotowanie dokumentacji technicznej instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych centralnych i stanowiskowych
  • Wykonanie instalacji chłodniczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych centralnych i stanowiskowych
  • Doradztwo, modyfikacje i pomiary instalacji chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • Projektowanie i wykonanie urządzeń filtrowentylacyjnych w technologiach „suchych” i „mokrych”
  • Projektowanie i wykonanie wentylatorów w wersji cywilnej i przeciwwybuchowej (Im2)
  • Wyznaczanie charakterystyk wentylatorów
  • Wykonanie analiz CFD w ośrodkach jednofazowych w dziedzinie mechaniki płynów
  • Montaż urządzeń na obiektach, rozruchy, szkolenia personelu
  • Montaż i konserwacja instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa
  • Montaż podzespołów hydraulicznych, rurociągów na obiektach budowlanych

zapytaj o produkt

podobne produkty