Przenośnik taśmowy

Przenośniki taśmowe ślizgowe, krążnikowo – ślizgowe i krążnikowe stosowane są w liniach technologicznych do transportu materiałów (m.in. odpadów komunalnych, biomasy, kruszywa) na różnych etapach ciągu technologicznego. W pierwszym etapie procesu sortowania transportują nadawę o dużym ciężarze nasypowym tj. frakcja odpadów zmieszanych, frakcje mineralne wysiewane na przesiewaczach, po bardzo lekkie frakcje wysegregowane w kolejnych etapach sortowania typu papier, tworzywa sztuczne, folia.

zapytaj o produkt

podobne produkty