Hydrauliczny zespół przesuwający HZP-SIGMA 60; Hydrauliczny zespół przesuwający HZP-STRONG 110 kN

Hydrauliczne zespoły przesuwające HZP-SIGMA 60 oraz HZP-STRONG 110 kN mogą być wykorzystywane do przesuwania po trasach kolejek podwieszanych różnego rodzaju zestawów transportowych: platform, belek, zasobników, wciągników, przenośników podwieszanych i innych urządzeń. HZP-STRONG 110 kN współpracuje zarówno ze standardową konstrukcją szyn trasy kolejki jak również z szynami SKP-110 o zwiększonej wytrzymałości wzdłużnej i pionowej.

Przemieszczanie może odbywać się po wzniosie i po upadzie w każdym wyrobisku, w którym znajdują się zabudowane szyny kolejek podwieszonych i w których kąty nachylenia nie przekraczają ±25°.

zapytaj o produkt

podobne produkty