Elektryczny ciągnik manewrowy ECM-LEMUR z wózkiem hamulcowym WHM-TUKAN

Elektryczny ciągnik manewrowy ECM-LEMUR służy do przemieszczania różnego rodzaju zestawów transportowych (np. platform, belek, zasobników, wciągników itp.) w wyrobisku kopalnianym w którym zabudowana jest jednoszynowa kolejka podwieszana, np. w drążonych przodkach, na stacjach załadunkowo-przeładunkowych itp. Transport za pomocą w/w urządzenia może odbywać się w wyrobiskach po wzniosie i upadzie przy nachyleniu wyrobiska 25 . Zestaw ciągnika posiada w takim wypadku wózek hamulcowy WHM-TUKAN.

WHM-TUKAN przeznaczony jest do hamowania zestawu transportowanego przemieszczającego się po szynach kolejki podwieszanej np. przy pomocy elektrycznego ciągnika manewrowego ECM-LEMUR, który z przyczyn awaryjnych przekroczył założoną maksymalną prędkość dopuszczoną. Zadziałanie hamulca odbywa się w tej sytuacji automatycznie po osiągnięciu przez zestaw prędkości krytycznej a jego odblokowanie (odhamowanie) następuje dopiero po ingerencji obsługi danego zestawu.

zapytaj o produkt

podobne produkty