Belka transportowa BTR-SIGMA

Belka transportowa BTR-SIGMA przeznaczona jest do podnoszenia i przemieszczania po torach jezdnych kolejek szynowych ładunków i części maszyn. Urządzenie może współpracować z urządzeniami ciągnącymi lub pchającymi siłą do 63 kN wyposażonymi w urządzenia hamujące, z ramionami ciągnącymi oraz innymi mechanizmami i cięgnami stosowanymi w kopalniach lub warsztatach remontowych.
Urządzenie można stosować pod następującymi warunkami:
 - tor jezdny zbudowany z szyn o profilu I155 (I140 wg DIN)
 - max. promień krzywizny trasy w płaszczyźnie poziomej R≥4m
 - max. promień krzywizny trasy w płaszczyźnie pionowej R≥12,2m
 - siła ciągnąca lub pchająca zestaw nieprzekroczy 63 kN

zapytaj o produkt

podobne produkty