Serwis 24H
Serwis 24H

Kompostownie w systemie zamkniętym

Technologia stabilizacji tlenowej odpadów

kompostowana frakcja podsitowa

Kompostownie SIGMA to skuteczna technologia do stabilizacji frakcji podsitowej, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych jak również do przetwarzania odpadów zielonych ze zbiórki selektywnej. Technologia ta polega na wykorzystaniu zamkniętych, żelbetowych bioreaktorów, z automatycznym systemem napowietrzania i nawadniania złoża co umożliwia optymalizację prowadzenia procesu.

Zastosowanie

Technologia tlenowej stabilizacji SIGMA gwarantuje spełnienie wymaganych przepisów jako technologia zamknięta z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Spełnia również pozostałe wymagania stawiane w dokumencie BAT (Najlepsza Dostępna Technika). Technologia ta, również jako jedna z bardzo nielicznych, umożliwia napowietrzanie odpadów poprzez ich przerzucanie, w trakcie całego cyklu stabilizacji.

Zastosowanie prefabrykatów, umożliwia postawienie kompostowni na gotowym placu betonowym lub utwardzonym, o parametrach pozwalających na przenoszenie obciążeń. taka konstrukcja skraca czas budowy, umożliwia przeniesienie całego obiektu albo jego rozbudowę w celu zwiększenia wydajności.

 

kompostowanie odpadów - kontener

Technologia stabilizacji tlenowej odpadów

Kompostownie SIGMA to skuteczna technologia do stabilizacji frakcji podsitowej, wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych jak również do przetwarzania odpadów zielonych ze zbiórki selektywnej. Technologia ta polega na wykorzystaniu zamkniętych, żelbetowych bioreaktorów, z automatycznym systemem napowietrzania i nawadniania złoża co umożliwia optymalizację prowadzenia procesu.

Zastosowanie

Technologia tlenowej stabilizacji SIGMA gwarantuje spełnienie wymaganych przepisów jako technologia zamknięta z ujmowaniem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Spełnia również pozostałe wymagania stawiane w dokumencie BAT (Najlepsza Dostępna Technika). Technologia ta, również jako jedna z bardzo nielicznych, umożliwia napowietrzanie odpadów poprzez ich przerzucanie, w trakcie całego cyklu stabilizacji.

Zastosowanie prefabrykatów, umożliwia postawienie kompostowni na gotowym placu betonowym lub utwardzonym, o parametrach pozwalających na przenoszenie obciążeń. taka konstrukcja skraca czas budowy, umożliwia przeniesienie całego obiektu albo jego rozbudowę w celu zwiększenia wydajności.

 

kompostowanie odpadów - reaktory

Charakterystyka techniczna

Nasza technologia stabilizacji tlenowej odpadów to:

  • recyrkulacja wody odciekowej z komór, biofiltra, skroplin wentylacyjnych,
  • uzupełnianie wody procesowej wodą świeżą wodociągową,
  • cykliczne napowietrzanie świeżym powietrzem,
  • utrzymywanie temperatury w zakresie zapewniającym prawidłowy przebieg procesu,
  • cykliczne zraszanie wodą -3 cykle na dobę,
  • możliwość biosuszenia w komorach oraz wykorzystania deszczówki i odcieków ze składowiska do zraszania,
  • opcjonalnie: dwustopniowe oczyszczanie powietrza poprocesowego (skruber+ biofiltr) oraz oczyszczanie wody obiegowej na sicie bębnowym.

 

kompostowanie odpadów - system reaktorów

System reaktorów

Reaktory wykonane z betonu lub z prefabrykatów betonowych w klasie najwyższej odporności chemicznej XA3. Przykrycie wykonane z prefabrykowanych płyt kanałowych.

System napowietrzania

Wykonany jako układ odsysający powietrze poprzez system perforowanych przewodów, ułożonych równolegle. Gwarantuje to kierowanie odorów do biofiltra i zabezpiecza przed wydostawaniem się ich na zewnątrz.

System zraszania

Składa się z zestawu dysz równomierne nawadniających całą powierzchnię komory. Woda pracuje w układzie zamkniętym i oczyszczana jest przed kolejnymi cyklami zraszania z drobnych zanieczyszczeń stałych.

 

kompostowanie odpadów- wizualizacja procesu

System odcieków

Odcieki z wszystkich komór zbierane są w jednym, wspólnym zbiorniku, razem z odciekami z biofiltra oraz układu wentylacji. Dzięki temu, recyrkulowane jest blisko 100% wody. Uzupełnianie jej wodą wodociągową wymagane jest tylko w przypadku nadmiernie suchych odpadów.

System sterowania

Automatyczny układ sterowania zapewnia odpowiednie warunki napowietrzenia i wilgotności, w zależności od temperatury i zawartości tlenu w odpadach. Parametry monitorowane są przez układ odpowiednich czujników. Program sterujący analizuje otrzymywane dane i dobiera optymalne warunki do przeprowadzenia procesu. System umożliwia archiwizację wszystkich parametrów. Istnieje możliwość przesyłania danych oraz zdalne sterowanie całym procesem w czasie rzeczywistym przez sieć internetową.

Formularz kontaktowy

front.basket.message_header

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.