Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią polityki bezpieczeństwa danych osobowych spółki Sigma S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków  (dalej: Sigma S.A.). Polityka Prywatności wyjaśnia:
 • Kim jest spółka Sigma S.A.
 • Jakie dane osobowe są pozyskiwane przez Sigma S.A. za pomocą witryny www.sigmasa.pl
 • Jaki jest cel przetwarzania pozyskanych danych osobowych
 • Sposób zabezpieczenia pozyskanych danych osobowych
 • Informacje o prawach osób, których dane Sigma S.A. przetwarza
INFORMACJE OGÓLNE

Firma Sigma S.A. jest producentem maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla przemysłu wydobywczego, technologii przetwarzania odpadów oraz energetyki.

Dane kontaktowe Sigma S.A.:

Sigma S.A.
Barak 6
21-002 Jastków
tel: 81 502 33 33
fax: 81 502 25 53
e-mail: info@sigmasa.pl
 
 • Operatorem Serwisu www.sigmasa.pl jest SIGMA S.A.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie's (tzw. "ciasteczek")
INFORMACJE W FORMULARZACH
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (pliki cookies, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Sigma S.A. służą głównie do kontaktów w celu prowadzenia działań biznesowych, na które składają się działania:

 • kontakt w celu informowania o produktach firmy Sigma S.A.
 • kontakt w celu prowadzenia rekrutacji pracowników

Podanie danych niezbędnych do wykonania w/w czynności jest dobrowolne.

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez firmę Sigma S.A. przechowywane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Sigma S.A. wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym lub bezprawnych przetwarzaniem, w tym utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w formie papierowej, dane przechowywane są w osobnych pomieszczeniach, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. W przypadku przetwarzania danych w pomieszczeniach do których dostęp ma większa liczba osób, dane przechowywane są w zamykanych szafach, do których dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych.

Dane osobowe przechowywane będą przez taki okres czasu, jaki będzie niezbędny do spełnienia celów określonych w tej Polityce Prywatności. W części przypadków przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania danych osobowych, niż wynika to z umów, czy z ogólnych celów w jakich dane zostały powierzone do przetwarzania np. w celach podatkowych, rozliczeniowych lub w celu spełnienia innych prawnych wymogów oraz obowiązków - w takich przypadkach dane będą przechowywane przez okres wynikający z tych przepisów.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

W związku z przetwarzaniem danych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługuje:

 • prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych
 • prawo do sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przeniesienia danych osobowych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do odpowiedniego organu nadzoru