Wentylator promieniowy WPR-SIGMA

Wentylator Promieniowy typu WPR-SIGMA przeznaczony jest do wentylacji odrębnej podziemnych wyrobisk górniczych (np. kopalń węgla kamiennego, kopalń rud miedzi itp.) Wentylator może pracować w systemach wentylacji ssącej lub tłoczącej a także z pomocniczym lutniociągiem chłodzącym lub odpylającym (tzw. wentylacja kombinowana).

Wentylator Promieniowy WPR -SIGMA może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wentylator został zakwalifikowany do grupy I kategorii M2 ze względu na stosowaniew atmosferze zagrożonej wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE).

zapytaj o produkt

podobne produkty