Przesiewcz bębnowy

Przesiewacz bębnowy (sito bębnowe) jest urządzeniem umożliwiającym mechaniczną separację strumienia odpadów komunalnych na poszczególne frakcje. Jest to przestrzenna konstrukcja stalowa w formie walca o poszyciu wykonanym z blach perforowanych. Bieżnie nośne walca przesiewającego spoczywają na rolkach nośnych, które równocześnie stanowią element transmisyjny napędu. Całość urządzenia wyposażona jest w obudowę izolowaną, zmniejszającą poziom hałasu oraz emisyjność zapachową i pyłową.

Firma Sigma S.A. posiada w swojej ofercie sita umożliwiające wyseparowanie trzech frakcji.

zapytaj o produkt