Przenośnik zgrzebłowy odwadniający PZO-ALIGATOR

Przenośnik zgrzebłowy odwadniający PZO-ALIGATOR przeznaczony jest do odbioru i transportu zawodnionego urobku lub innego podobnego materiału, np. ze zbiorników węgla, zbiorników przyszybowych, zbiorników retencyjnych, chodników wodnych itp. Podczas przemieszczania się po tracie przenośnika następuje odwodnienie transportowanego materiału.
Przenośnik zgrzebłowy odwadniający PZO-ALIGATOR może być stosowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych, zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Urządzenie zostało zakwalifikowane do grupy I kategorii M2 ze względu na
stosowanie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wg klasyfikacji dyrektywy 94/9/WE ATEX).

zapytaj o produkt

podobne produkty