Firma

Systemowe wdrażanie nowych rozwiązań

o firmie

Spółka akcyjna SIGMA jest prywatną firmą, która została założona 17 maja 1996 roku przez Jana Hajduka. Głowna siedziba firmy znajduje się w województwie lubelskim, w miejscowości Barak koło Lublina. Ponadto na terenie Polski funkcjonuje Biuro regionalne SIGMA SILESIA w Knurowie.

Podstawowym celem działalności spółki SIGMA S.A. jest systemowe wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie projektowania oraz produkcji maszyn, urządzeń i kompleksowych technologii dla potrzeb przemysłu wydobywczego, technologii przetwarzania odpadów oraz energetyki.

Wieloletnie doświadczenie, własne biuro konstrukcyjno - technologiczne, nowoczesny i rozbudowany park maszynowy, wysoce wykwalifikowana kadra oraz ścisła współpraca z innymi jednostkami badawczo - rozwojowymi i uczelniami wyższymi umożliwia SIGMIE realizację nowatorskich rozwiązań, każdorazowo dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości produktów.

23

Lat na rynku

76

Patentów

16

Rynków

Łącząc wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności precyzyjnej analizy wymagań naszych partnerów zapewniamy efektywność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań. Bardzo szeroki wachlarz produkowanych przez nas urządzeń takich jak: wentylatory lutniowe, zespoły podajników, podścianowe przenośniki zgrzebłowe, odpylacze, pozwala nam na oferowanie złożonych systemów technologicznych związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych, prowadzeniem robót eksploatacyjnych i pomocniczych. Nasze produkty są poddawane badaniom technicznym w jednostkach badawczych i naukowych.

Maszyny i urządzenia górnicze produkowane przez SIGMA S.A. pracują w Rosji, Argentynie, Rumunii, Czechach, Turcji, Bośni, Ukrainie, Kolumbii i wszystkich kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Jesteśmy uznawanym i cenionym na rynku partnerem. Współpracujemy z wieloma firmami o zasięgu globalnym takimi jak: CATERPILLAR, SANDVIK, KOPEX, FAMUR.

Obszar działalności firmy w branży ochrony środowiska stanowią kompleksowe technologie oraz urządzenia do przetwarzania różnego typu odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych, w tym: przenośniki czy przesiewacze. Parametry technologiczne projektowanych ciągów technologicznych dostosowujemy do indywidualnych parametrów wydajnościowych, warunków obiektów oraz oczekiwanych przez inwestora rezulatów końcowych. Linie technologiczne produkowane przez SIGMA S.A. znalazły zastosowanie w wielu zakładach przetwarzających odpady w Polsce.

zarząd

Paweł Hajduk

Paweł Hajduk

Prezes Zarządu

Krzysztof Lisiecki

Krzysztof Lisiecki

V-ce Prezes Zarządu

Wojciech Hajduk

Wojciech Hajduk

V-ce Prezes Zarządu

Dariusz Dudziński

Dariusz Dudziński

V-ce Prezes Zarządu

Jan Hajduk

Jan Hajduk

Załozyciel firmy, Prokurent

polityka jakości

Jakość to dla nas wartość, która stanowi o sukcesie naszej firmy na światowych rynkach.

sigma

Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz technologii przetwarzania odpadów dla ochrony środowiska.

Wszystkim naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę, terminową realizację oraz najwyższą jakość. gwarancją spełnienia najwyższej jakości jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością
 • PN-EN ISO 3834-2 Wymagania Jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • PN-EN ISO 1090 Wymagania Jakości dotyczące spawania konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2

Nasza Polityka Jakości i cele to:

 • rozwój współpracy, budowa zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
 • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku dzięki dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • wprowadzenie na rynek innowacji i nowości technologicznych,
 • spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw.

Powyższe cele realizujemy poprzez następujące działania:

 • tworzenie zespołów technicznych dla prawidłowej realizacji projektów,
 • monitorowanie procesów produkcyjnych, ich doskonalenie oraz przystosowanie do zmieniających się warunków technologicznych oraz zmieniających się wymagań Klienta,
 • zapewnineie Klientom serwisu na najwyższym poziomie oraz stosowanie zasady szybkiego reagowania na ich potrzeby,
 • stały rozwój metod, sposobów oceny i kontroli jakości,
 • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami,
 • systematyczne doskonalenie procesów organizacji i metod zarządzania,
 • podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości,
 • prowadzenie stałego monitoringu rynku i reagowanie na jego potrzeby,
 • wdrażanie najnowszych technologii i stosowanego sprzętu technicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego Systemu Zarządzania Jakością.

nagrody

referencje

ski

crew

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów odbyło się dnia 7 listopada 2011 roku. Skład członków założycieli liczył 23 osoby. Z dniem 9 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno - naukowej i kulturalnej zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych oraz technik prezentacji, w szczególności na rzecz pracowników firmy SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków, innych firm, organizacji a także jednostek oświatowych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • organizację wyjazdów edukacyjnych,
 • organizację spotkań obejmujących dyskusję poprzedzoną prezentacją na wybrany temat,
 • przygotowanie i wygłaszanie prezentacji przez wyznaczonego cżłonka Stowarzyszenia,
 • gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranej dziedzinie nauk technicznych,
 • wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze.

Chęć promowania myśli technicznej i zachęcania do kreatywnego myślenia, skłoniła pracowników firmy SIGMA S.A. i Hajduk Group Sp. z o.o. do założenia Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów. Głównym celem realizowanym przez Stowarzyszenie jest rozwój naukowy poprzez wymianę kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranych dziedzinach nauk technicznych. Najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy płynącej z doświadczenia są bezpośrednie spotkania i dyskusje. Cel ten realizowany jest poprzez organizację cyklu spotkań podczas których referaty wygłaszają pracownicy firmy lub zaproszeni goście.

Tematyka wystąpień jest bardzo obszerna, począwszy od omawiania realizowanych projektów i doświadczeń, poprzez zainteresowania i tematy czysto akademickie (teoria).

 

crew

Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów oparte było na zwiedzaniu zakładów, które są ściśle związane z działalnością firm, których pracownicy tworzą Stowarzyszenie. Uczestnicy byli zafascynowani technologiami, maszynami oraz systemami stosowanymi w Zakładzie Przeróbczym LW "Bogdanka" S.A. oraz Łęczyńskiej Energetyce. Możliwość zobaczenia maszyn i procesu przeróbki mechanicznej węgla kamiennego a także rozmowa z pracownikami zakładów pozwoliła na zagłębienie się w tematy, które nie są obce członkom Stowarzyszenia. Kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań opiera się głównie na wymianie wiedzy i doświadczeń. Organizowanie tego typu atrakcji jest narzędziem służącym ciągłemu rozwojowi i pobudzaniu do tworzenia nowych rozwizań. Każdy inżynier powinien nieustannie podążać za nowinkami, być ciekawy świata i otwarty na innych ludzi, którzy są źródłem wiedzy i kopalnią pomysłów. Chcąc pogodzić życie zawodowe z rodzinnym często brakuje czasu na zapoznawanie się z technologiami stosowanymi w branżach poza zawodowych. Wyjazd do CERN przyczynił się do wykreowania w umysłach uczestników nowego spojrzenia na świat fizyki i naukowców, z kolei zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik pozwoliło na lepsze zrozumienie zjawisk i praw, które przez członków Stowarzyszenia wykorzystywane są na co dzień w pracy.

Bardzo ważną misją Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów jest kontakt z uczniami szkół, którzy stoją przed ważnym wyborem życiowym - jaki zawód chcą wykonywać? Spotkania z młodzieżą mają na celu pokazanie pracy inżyniera i specjalisty (spawacz, tokarz, itp.) oraz uświadomienie jaki jest popyt na rynku na osoby z technicznym wykształceniem.