09-10-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPOWL/2018/Z

Sigma S.A. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I: BADANIA I INNOWACJE; Działanie 1.2 Badania celowe.

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń elektronicznych w ramach projektu pt: "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

Pozostałe aktualności