19-10-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego nr 7/RPOWL/2018/Z - zakupu środków w ramach projektu pt.: "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej"

Do pobrania

Pozostałe aktualności