07-09-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy zapytania ofertowego nr 6/RPOWL/2018/Z - zakupu elementów elektronicznych umożliwiających budowę obudowy prototypu w ramach projektu pt: "Stworzenie zintegrowanego interaktywnego systemu komunikacji dla przestrzeni publicznej" w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich z ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020; Oś priorytetowa I: BADANIA I INNOWACJE; Działanie 1.2 Badania celowe.

Plik do pobrania

Pozostałe aktualności