19-04-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkownika.

Postępowanie na: Rozbudowa hali produkcyjnej, w miejscowości Barak pod adresem Barak 6, 21-002 Jastków, woj. lubelskie, nr działek 33/15, 33/16, 35/4, 35/5.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pozostałe aktualności