07-02-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Dywersyfikacja produktowa firmy SIGMA S.A. poprzez opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnych maszyn specjalnego przeznaczenia dla przemysłu kuźniczego oraz walcowni dostosowanych do konkretnych warunków oraz potrzeb użytkownika.

Szczegóły

Pozostałe aktualności