13-06-2019

INformacja o postawieniu Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów w stan likwidacji

Informujemy, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podjęło decyzję o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego ostatecznym rozwiązaniu.

W związku z powyższym informujemy, że jakiekolwiek roszczenia można zgłaszać najpóźniej do dnia 20 czerwca 2019 roku.

Likwidatorem Stowarzyszenia jest Pan Wojciech Ciesielski.

Dane kontaktowe:

e-mail: wciesielski@sigmasa.pl

Tel. kom.: +48 664 345 418

Pozostałe aktualności