SIGMA S.A.
youtube
facebook
Zapytaj o produkt Twoje dane

Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonalnie)

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania od klientów, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


WYŚLIJ

 • O nas

  Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów odbyło się dnia 7 listopada 2011 roku. Skład członków założycieli liczył 23 osoby. Z dniem 9 stycznia 2012 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.

  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjno-naukowej i kulturalnej zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych oraz technik prezentacji, w szczególności na rzecz pracowników firmy SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-003 Jastków, innych firm, organizacji a także jednostek oświatowych. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
    a.   organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
    b.   organizację wyjazdów edukacyjnych,
    c.   organizację spotkań obejmujących dyskusję poprzedzoną prezentacją na wybrany temat,
    d.   przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji przez wyznaczonego członka Stowarzyszenia,
    e.   wspieranie i promowanie rozwoju naukowego i kulturowego członków stowarzyszenia,
    f.   gromadzenie, aktualizację, wymianę i upowszechnianie kompleksowej wiedzy i doświadczeń
         w wybranej dziedzinie nauk technicznych,
    g.   wymianę doświadczeń i informacji z organizacjami o podobnym charakterze.

  Chęć promowania myśli technicznej i zachęcania do kreatywnego myślenia, skłoniła pracowników firmy Sigma S.A.Hajduk Group Sp. z o.o. do założenia Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów. Głównym celem realizowanych przez Stowarzyszenie jest rozwój naukowy poprzez wymianę kompleksowej wiedzy i doświadczeń w wybranych dziedzinach nauk technicznych. Najlepszymi sposobami na przekazanie wiedzy płynącej z doświadczenia są bezpośrednie spotkania i dyskusje. Cel ten realizowany jest poprzez organizację cyklu spotkań podczas których referaty wygłaszają pracownicy firmy lub zaproszeni goście. Tematyka wystąpień jest bardzo obszerna, począwszy od omawiania realizowanych projektów i doświadczeń, poprzez zainteresowania i tematy czysto akademickie (teoria).

  Pierwsze spotkanie Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów oparte było na zwiedzaniu zakładów, które są ściśle związaniez działalnością firm, których pracownicy tworzą Stowarzyszenie. Uczestnicy byli zafascynowani technologiami, maszynami oraz systemami stosowanymi w Zakładzie Przeróbczym LW „Bogdanka” S.A. oraz Łęczyńskiej Energetyce. Możliwość zobaczenia maszyn i procesu przeróbki mechanicznej węgla kamiennego a także rozmowa z pracownikami zakładów pozwoliła na zagłębienie się w tematy, które nie są obce członkom Stowarzyszenia. Kreowanie i wdrażanie nowych rozwiązań opiera się głównie na wymianie wiedzy i doświadczeń. Organizowanie tego typu atrakcji jest narzędziem służącym ciągłemu rozwojowi i pobudzaniu do tworzenia nowych rozwiązań. Każdy inżynier powinien nieustannie podążać za nowinkami, być ciekawy świata i otwarty na innych ludzi, którzy są źródłem wiedzy i kopalnią pomysłów. Chcąc pogodzić życie zawodowe z rodzinnym często brakuje czasu na zapoznawanie się z technologiami stosowanymi w branżach poza zawodowych. Wyjazd do CERN przyczynił się do wykreowania w umysłach uczestników nowego spojrzenia na świat fizyki i naukowców, z kolei zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik pozwoliło na lepsze zrozumienie zjawisk i praw, które przez członków Stowarzyszenia wykorzystywane są na co dzień w pracy.

  Bardzo ważną misją Stowarzyszenia Kreatywnych Inżynierów jest kontakt z uczniami szkół, którzy stoją przedważnym wyborem życiowym – jaki zawód chcą wykonywać? Spotkania z młodzieżą mają na celu pokazanie pracy inżyniera i specjalisty (spawacz, tokarz, itp.) oraz uświadomienie jaki jest popyt na rynku na osoby z technicznym wykształceniem.


  ”