Nagrody przyznane Sigma S.A.
youtube
facebook
Zapytaj o produkt Twoje dane

Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonalnie)

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania od klientów, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


WYŚLIJ

Nagrody

 • URW-PANDA zwycięzcą konkursu Innowacyjny Produkt - Katowice 2015 w kategorii Poprawa Bezpieczeństwa
  • Uprzejmie informujemy, iż Urządzenie do rabowania wyrobisk URW-PANDA produkcji Sigma S.A. zajęło I miejsce w konkursie „Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn i urządzeń górniczych: innowacyjny produkt – KATOWICE 2015” w kategorii: poprawa bezpieczeństwa. Organizatorami konkursu są: Polska Technika Górnicza S.A. i miesięcznik „Napędy i Sterowanie” oraz patronują mu:  PARP, GIPH, WUG, GIG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, JSW SA, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA, KHW SA, Nową Kompanię Węglową SA, TAURON Wydobycie SA. Kapitule serdeczne dziękujemy za wyróżnienie naszego produktu.


 • Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
  • Zaświadczenie o nadaniu przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji dla Sigma S.A. Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej "2523H"


 • Główna nagroda dla USP-PEGAZ
  • Urządzenie Stojakowo Podporowe PEGAZ produkcji SIGMA S.A., w którego tworzeniu i wdrażaniu brali udział pracownicy Sigma S.A. oraz LW Bogdanka S.A., otrzymało główną nagrodę w pierwszej edycji  konkursu „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie” organizowanego przez Wyższy Urząd Górniczy oraz fundację „Bezpieczne górnictwo”. Do konkursu zgłoszono aż 110 wniosków - projektów innowacyjnych, wdrożonych w zakładach górniczych w latach 2011-2012, które to przyczyniły się do likwidacji lub znacznego ograniczenia zagrożeń stanowiących główne grupy przyczynowe wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń.

   Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do skutecznego wdrożenia tego rozwiązania.


 • SIGMA S.A. pośród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
  • Dnia 28 czerwca 2013r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Możliwości i bariery rozwoju firm innowacyjnych”, w ramach której zaprezentowany został Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku oraz zostały  wręczone wyróżnienia laureatom Listy 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce.
   Wśród nagrodzonych znalazła się SIGMA S.A., która zajęła trzecie miejsce na liście najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, oraz drugie miejsce w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw.

 • SIGMA S.A. Ambasadorem Województwa Lubelskiego
  • Dnia 13 kwietnia 2013r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość, podczas której wyróżniono osoby, instytucje jak i firmy budujące pozytywny wizerunek regionu lubelskiego. SIGMIE przyznano tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego w kategorii „Firma”.


 • Certyfikat "Solidna Firma 2012"
  • Pragniemy poinformować, iż po raz kolejny firma SIGMA S.A. otrzymała prestiżowy certyfikat Solidna Firma pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, który jest potwierdzeniem wiarygodności firmy jako rzetelnego płatnika oraz dobrego pracodawcy. W 2012 roku firma otrzymała tytuł za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.


 • SIGMA S.A. wśród najbardziej innowacyjnych firm w Polsce
  • Pragniemy poinformować, iż po raz kolejny firma SIGMA S.A. została wyróżniona Certyfikatem Innowacyjności i znalazła się wśród 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce w 2009 oraz 2010 roku. Firma została oceniona pod względem innowacyjności rynkowej, procesowej, nakładów na innowacyjność, patentów i kontraktów europejskich i zyskała wysoką ocenę:
   w roku 2009: NBNCA, 
   w roku 2010: CAABB 
   w systemie 5A przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

 • List gratulacyjny od Marszałka Województwa Lubelskiego

  • Pan Jan Hajduk Prezes Zarządu Sigma S.A. otrzymał list gratulacyjny z życzeniami dalszych sukcesów osobistych i zawodowych od Marszałka Województwa Lubelskiego z okazji otrzymania Nominacji do Nagrody Prestiżu "Renoma Roku 2012" - Grudzień 2012r

 • Nominacja do Nagrody "Renoma Roku 2012"

  • Prezes Zarządu Sigma S.A. Jan Hajduk został nominowany do Nagrody prestiżu "Renoma Roku 2012" w kategorii "Wynalazca" za modułową podporę wnęk ścianowych - Urządzenie Stojakowo Podporowe PEGAZ - projekt zrealizowany wspólnie z LW Bogdanka S.A.

 • Akt Powołania Prezesa Zarządu Sigma S.A. Jana Hajduka do Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego

  • Zgodnie z Uchwałą Nr CXXXIII/2718/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 września 2012r, Zarząd Województwa Lubelskiego powołuje Pana Jana Hajduka Prezesa Zarządu Sigma S.A. do Rady ds. Innowacji Województwa Lubelskiego

1 2 3