Polityka jakości Sigma S.A.
youtube
facebook
Zapytaj o produkt Twoje dane

Prześlij do mnie kopie zapasową (opcjonalnie)

Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na formularzu jest SIGMA S.A. z siedzibą w Barak 6, 21-002 Jastków. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania od klientów, w tym za pomocą poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.


WYŚLIJ

 • Polityka jakości

   
  "Jakość to dla nas wartość, która stanowi o sukcesie naszej firmy na światowych rynkach.”
     
  Specjalizujemy się w projektowaniu, produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz technologii przetwarzania odpadów dla ochrony środowiska.   
  Wszystkim naszym Klientom zapewniamy profesjonalną obsługę, terminową realizację oraz najwyższą jakość. Gwarancją spełnienia najwyższej jakości jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm:   

  • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością   
  • PN-EN ISO 3834-2  Wymagania Jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
  • PN-EN ISO 1090  Wymagania Jakości dotyczące spawania konstrukcyjnych elementów stalowych w klasach EXC1, EXC2

  Nasza Polityka Jakości i cele to:   
  • rozwój współpracy, budowa zaufania i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,   
  • utrzymanie wiodącej pozycji na rynku dzięki dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań Klientów,   
  • wprowadzanie na rynek innowacji i nowości technologicznych,   
  • spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw.

  Powyższe cele realizujemy poprzez następujące działania:
  • tworzenie zespołów technicznych dla prawidłowej   realizacji projektów,
  • monitorowanie procesów produkcyjnych, ich doskonalenie oraz przystosowanie do zmieniających się warunków   technologicznych oraz zmieniających się wymagań Klienta,
  • zapewnienie Klientom serwisu na najwyższym poziomie oraz stosowanie zasady szybkiego reagowania na ich potrzeby,
  • stały rozwój metod, sposobów oceny i kontroli jakości,
  • współpracę ze sprawdzonymi i zaufanymi dostawcami,
  • systematyczne doskonalenie procesów organizacji i metod zarządzania,
  • podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości pracowników w zakresie jakości,
  • prowadzenie stałego monitoringu rynku i reagowanie na jego potrzeby,
  • wdrażanie najnowszych technologii i stosowanego sprzętu technicznego w oparciu o rozwój nauki i techniki,
  • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego Systemu   Zarządzania Jakością,

  Zobowiązuję wszystkich pracowników do realizacji Polityki Jakości oraz do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
  ”
         
  ”
   
   
  ”

  ”